ERC: proposta per a la Festa major

La Festa Major d’un poble català és veritablement única, cadascuna té la seua propia idiosincràsia i emana tot un remolí de sensacions. Campredó compta amb una llarga tradició quant a la celebració de la seua setmana gran. La societat del segle XXI ha anat evolucionant de manera accelerada. La incorporació massiva de la dona al món del treball, les necessitats laborals, l’organització de sessions de ball per a adults i jubilats durant tot l’any, i el diferent grau d’implicació del jovent marquen un punt i apart  respecte al passat. Cal adequar la Festa Major als nous temps. El model dels darrers anys d’organitzar correbous i ball, gairebé en exclussiva, ha quedat  francament obsolet. Aleshores, cal repensar la nostra festa gran, dinamitzar-la adequadament perquè sigui atractiva per a tots els públics.
La Comissió  de Festa Major ha de mostrar-se molt dinàmica i imaginativa, i s’ha d’encarregar de fer una planificació adequada durant tot l’any per tal d’evitar les improvitzacions de darrera hora que han estat el signe identitari de les darreres edicions, durant les quals hem tingut la sensació  que els organitzadors improvitsaven i no sabien  ni de què anaven alguns actes, apart de l’escassa varietat quant a la programació.  

Els correbous  són una part important de la festa tradicional ebrenca. L’ambient que s’hi viu crea festa. No cal dir que  el respecte als animals s’ha de garantir en tot moment. La Penya Taurina “La Tradició” forma ja part intrínseca de l’organització de la festa campredonenca.


Cal fomentar l’arrelament social d’activitats paral·leles. La música popular ha de jugar un paper crucial  per a engrandir  la festa gran. La festa es viu al carrer  i el so de la gralla/dolçaina o el ball de la jota ebrenca ha de ser-hi present ara i adès. No som partidaris de mantenir  la festa en un lloc reclòs, sinó que s’ha d’apropar als llocs de més vida pública, d’activitat ciutadana. Els actes s’han de repartir arreu de la nostra geografia: a la plaça de l’església, a Font de Quinto/Pom, al carrer de Benicarló, al Roquer, etc.  El fet de recloure tant la Festa Major li ha tret bona part de l’atractiu i del caliu ciutadà que s’ha de fomentar durant aquesta setmana gran.
S’haurien de replantejar, igualment, les sessions de ball nocturnes  que han sofert una progressiva davallada d’assistència darrerament. Caldria avançar l’horari de començament i dotar-les d’un atractiu potent que atregui  ciutadans d’arreu de la comarca. L’aposta pels conjunts musicals de qualitat ha de ser el signe identitari nostrat. De vegades el producte dolent no és el més barat, precisament.
S’ha d’articular tota una gincama d’activitats, que sigui un no parar. I no han de quedar com a residuals o complementàries, sinó que s’han de publicitar tant com poguem i valorar-les adequadament: exposicions de pintura, manualitats, ceràmica o escultura; torneigs esportius de tota mena; balls tradicionals; sessió de cinema i de dramatúrgia, etc. Els i les militants d’ERC-Campredó coneixem el món cultural ebrenc de ben prop, i la nostra aposta passa per programar actuacions de cantautors/es de bon nivell, grups musicals d’estils diversos,  sessions teatrals de qualitat, etc.
Proposem la celebració d’una nit musical/teatral  al voltant de la Torre de Font de Quinto.   Els valors patrimonials templers s’han de combinar amb el fet lúdic. L’aprofitament d’aquest espai emblemàtic per a la festa major seria, de ben segur, molt ben rebut per la ciutadania.
En les darreres edicions hi ha hagut apatia en l’organització i manca d’imaginació, cosa que ha portat a unes festes apàtiques i repetitives. Els i les membres  de la Comissió han d’inspirar festa, activitat, imaginació, capacitat organitzativa… la qual s’ha d’impregnar en la població.
ERC-Campredó aposta per una Festa Major més arrelada a la terra, més dinàmica i participativa, en la qual les activitats siguin més variades i adaptades als gustos i necessitats de tothom. ERC rebutja obsessions i anquilosaments. La Festa Major ha d’estar en evolució constant.