ERC. Programa electoral


Campredó Agrícola i Comercial
El certamen firal dels comerciants campredonencs  s’ha de promoure adequadament per tal que esdevingui  un aparador essencial per al comerç local. La regidoria de promoció econòmica i turística de l’EMD ha de dinamitzar aquesta àrea amb una estreta col·laboració amb l’Associació Campredó Actiu mitjançant iniciatives diverses de promoció comercial. Ens calen trets identificatius del producte elaborat a Campredó i la unitat d’acció entre els comerciants i el govern de l’EMD. Crearem la Diada del producte campredonenc, com una  jornada d’aparador dels productes locals.
El mercat a la plaça dels dimarts al matí és una eina que s’ha d’aprofitar per a la difusió comercial de productes diversos. Cal una regulació adient. Des del govern local s’han de buscar els mecanismes de promoció d’aquesta activitat i la seua dinamització adient. La riquesa de l’horta de Campredó ha de ser tot un referent.
Quant a l’àmbit agrícola, cal un important esforç envers la millora i adeqüació de les vies de comunicació dintre del terme. El lliure accés a l’horta de Soldevila o el Ribé, i als nuclis de  Font de Quinto i Raval del Pom, ha de ser garantit i acabar amb els greus inconvenients dels darrers mesos que han perjudicat notablement la vida ciutadana i laboral.

Quant als camins rurals, s’ha de  combinar el seu paper com a via d’accés laboral amb el de via lúdica, amb l’articulació del vessant lúdic amb el mínim de perjudici per als i les usuaris/àries. El govern local mai no es pot desentendre de les problemàtiques ciutadanes.

ERC-Campredó: propostes per una economia amb i per l'entorn


Des de Campredó s’ha de contribuir, en la mesura de les competències i capacitats de l’EMD, a la reducció dels impactes ambientals i de la contaminació, i a l’impuls de llocs de treball.

En un escenari com l’actual, on es fa palesa la urgència de donar resposta al repte del canvi climàtic, i en què el context de la crisi econòmica fa manifesta la insuficiència de recursos econòmics dels ens locals, resulta evident que no disposem de gaire marge de maniobra.

Volem obrir un nou paradigma en la gestió ambiental de Campredó: assolir un autofinançament amb la transformació de les problemàtiques ambientals en una oportunitat per generar beneficis socials, econòmics i de sostenibilitat.
Per això, s’ha de fomentar una nova cultura ambiental, en la qual donar a conèixer el territori, la producció d’energies renovables, l’eficiència energètica i la informació poden ser, en molts casos, una oportunitat d’implantar mesures sostenibles i que generin economia.
Campredó té un terme amb uns valors ecològics i naturals molt elevats. Es tracta de donar a conèixer aquests espais, a partir de fórmules que generin activitat al poble. És a dir, es pot desenvolupar un centre d’interpretació de la geologia i la mineria als Argilers de Campredó. Aquest centre podria oferir serveis d’educació ambiental i de guies, on es podrien portar els estudiants de Centres d’educació primària o secundària. 
En relació al punt anterior, el mateix es podria fer als Ullals de Soldevila. Els Ullals són uns terrenys que es troben al mig de polígon Industrial del Baix Ebre i que, tot i la seva ubicació, alberguen una flora i una fauna molt interessant. De la mateixa manera, tenen una composició sedimentària especial. Tots aquests trets i molts més han de donar-se a conèixer. Una manera de fer-ho és a partir d’un guiatge amb educadors ambientals.
Aprofitant aquests lloc d’interès ecològic, geològic i lúdic es podrien desenvolupar unes rutes cicloturístiques per tot el terme, que donessin la possibilitat al ciclista de conèixer les característiques de les zones per on passa. El terme es podria dividir en 3 espais ben diferenciats pels seus valors paisatgístics: el riu, l’horta i les garrigues.
En termes energètics, ERC a Campredó ha de treballar per aconseguir que el 50% de l’electricitat que es consumeix a nivell municipal s’encamini en l’horitzó 2015 a provenir de fonts renovables. Per fer front a les despeses econòmiques i per augmentar la qualitat de vida i ambiental, s’ha d’apostar per un sistema energètic basat en energies renovables i amb eficiència energètica. 
Després d’una acurada anàlisi de les instal·lacions d’enllumenat públic i de les dependències municipals, s’haurà de fer recerca de fons de finançament per cobrir les actuacions derivades. És a dir, trobar fórmules per assegurar el finançament de les inversions per a projectes innovadors d’estalvi i d’eficiència.
En aquest sentit, s’han de cercar subvencions d’administracions a nivell europeu, estatal i autonòmic o altres fórmules, com la entrada de capital privat per fer front a les actuacions derivades de les auditories energètiques.
Cedir el domini públic de les teulades municipals (ajuntament, caseta de la piscina, casal d’avis...) per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques de producció d’energia a canvi d’un cànon. Amb aquest model el municipi que vol impulsar la generació d’energia fotovoltaica no necessita fer cap inversió ni endeutar-se, fins i tot pot rebre un petit ingrés en concepte de cànon.
Informar i assessorar als empresaris dels dos polígons industrials per tal que implantin l’energia solar als sostres de les seves instal3lacions. Tant el polígon del Baix Ebre com el Catalunya Sud disposen de grans magatzems amb àmplies superfícies de sostre, que es podrien aprofitar per a producció d’energia, afavorint, d’aquesta manera, a la generació distribuïda i a l’autosuficiència energètica.
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Domèstiques i Industrials ha de ser una realitat per al municipi. Tot i que les indústries tenen els seus sistemes de depuració, el poble necessita d’una Estació Depuradora aigües avall, on es puguin tractar totes les aigües que ho necessitin.

ERC-Campredó, marca el pas


Campredó té greus dèficits quant a infraestructures, fruit d’una mala política aplicada durant tres dècades.
El poble de Campredó acaba d’estrenar l’Entitat municipal descentralitzada. Ha estat una tasca feixuga ja que des de la coalició que encapçala el govern municipal no es portava pressa en aprovar-la i menys en aplicar-la; mentre que des de la pedania es va mostrar, com ja ens tenen acostumats, una actitud de submissió absoluta al mandat tortosí. En canvi, ens hem de felicitar de la bona feina feta des del Departament de Governació de la Generalitat a Terres de l’Ebre, que van fer els deures com calia. Ara bé, des que som EMD no s’ha notat gens, atès que la feina de dinamització social del poble ha brillat per la seua total absència.

Per primer cop les eleccions municipals tenen un relleu significatiu a Campredó. Fins ara, amb el model pedania, els resultats electorals no eren respectats pels principals partits tortosins quan no els eren favorables. Campredó ha d’afrontar la nova etapa amb gran motivació i interès. Des d’ERC-Campredó comptem amb un bagatge important de treball a l’espatlla, que porta el segell del món templer, dels certàmens firals que ens han col·locat al mapa lúdic i cultural ebrenc i català, de la tasca ens els àmbits de l’ensenyament i de l’esport. Som qui més hem dinamitzat el nostre poble durant els darrers anys. Entenem Campredó, i l’entenem com a un poble amb les mateixes necessitats que altres poblacions amb un nombre semblant d’habitants. És a dir, volem que s’apliquin polítiques en tots els àmbits: turístic, industrial, cultural, patrimonial, juvenils, econòmic, educatiu, lúdic, esportiu, etc. Tot un canvi de model del que s’ha fet fins ara, on els interessos requeien exclusivament en arreglar uns clots i buscar vots cada quatre anys.

Campredó té greus dèficits quant a infraestructures, fruit d’una mala política aplicada durant tres dècades. Mai no ens podem sentir satisfets comprovant que s’ha fet una obra pública ben feta, ja que tot es queda a mitges. La impossibilitat de passar pel pont de Font de Quinto des de fa mesos és l’exemple de la realitat trista que ens acompanya: un fracàs estrepitós de la gestió de la pedania. El fet de ser pedania ens ha marcat i ens ha deixat endarrerits durant massa temps.

La nova EMD és només un camí envers la nostra plenitud per a poble. Un camí que hem de saber aprofitar per tal de superar tots aquests dèficits que ens han impedit afrontar el futur amb dignitat. Però l’EMD ha de ser regida per persones amb empenta i amb capacitat de govern, sense submissions. Persones que sàpiguen dinamitzar el poble i no caiguin en l’apatia, que és la paraula ideal per descriure el que està passant en l’actualitat quant a govern polític a Campredó.

No ens podem permetre un poble endormiscat. S’ha d’organitzar una festa major digna, amb imaginació i un programa variat, fent partícips sempre al teixit associatiu local, la qual cosa no s’ha aconseguit els darrers anys per nul·la capacitat de crear confiança. No es pot fer la tasca del controlador. S’ha de donar continuïtat als projectes firals, sense posar pals a les rodes, ja que han estat tot un èxit de participació amb un programa de qualitat. S’ha d’explotar la marca Campredó templer, com a senyal identificatiu campredonenc. I s’ha de canviar radicalment l’urbanisme local, per tal de construir un poble modern i amb ambicions, res a veure amb el que tenim avui dia.
Tot això està en mans del grup d’ERC-Campredó. Un conjunt humà molt motivat i ampli, que ha d’acabar amb anys de letargia que ens han deixat endarrerit com a poble i han perjudicat la nostra identitat col·lectiva. Campredó ha de despertar i molt, i ha d’exigir un canvi de rumb.

Sense cap sucursalisme envers Tortosa, amb una forta identitat campredonenca, que aposti per la indústria i l’agricultura, el turisme i la cultura, l’ensenyament i l’esport, el patrimoni i les obres públiques. Joves i més grans, units per un poble que té els mateixos interessos que qualsevol altre del Baix Ebre.
I és que ERC-Campredó, marca el pas.
Damià Grau i Arasa
Candidat d’ERC-Campredó a l’entitat municipal descentralitzada

Campredó Esportiu

CAMPREDÓ ESPORTIU
La regidoria d’esports ha de gaudir d’un pes específic en l’organigrama del govern de l’EMD, ja que s’ha d’aplicar una política esportiva seriosa i encaminada a cohesionar tot l’entramat esportiu campredonenc actual, el qual  ha esdevingut força dinàmic durant els darrers anys. La planificació de l’esport campredonenc ha de passar molt específicament per la col·laboració estreta amb  les associacions estrictament esportives i històriques de la població: UE Campredó, Societat de Caçadors i Associació Campredó esport, i també comptar amb les aportacions d’altres com l’Associació Soldevila, l’AMPA o l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que habitualment posen el seu gra de sorra en la dinamització esportiva. Cal millorar les infraestructures esportives actuals i, a la vegada, la gestió de les quals, ja que comptem amb un dèficit històric que ens ha perjudicat notablement.
Des d’ERC-Campredó  posarem en marxa un Pla de dinamització esportiva amb especial atenció a  àrees bàsiques:


L’esport base. Suport i dinamització dels equips del  futbol base recentment creats per tal d’ajudar a consolidar-los plenament. Igualment, suport a la consolidació de la pràctica del bàsquet entre l’alumnat del col·legi Port-rodó, mitjançant l’escola escolar del CB Cantaires. Aquests són dos projectes que hem ajudat a posar en marxa, la trajectòria dels quals ens interessa potenciar molt especialment.

Curses de muntanya i Canicross. Han situat Campredó al mapa esportiu ebrenc i català gràcies a la seua bona organització i pel fet que han esdevingut puntuables per als campionats de Catalunya. Cal felicitar-nos col·lectivament d’aquesta important fita esportiva d’unes proves atlètiques que han esdevingut una de les jornades estel·lars del calendari esportiu local i ebrenc. Molts/es campredonencs/ques hi prenen part ja que l’afecció a aquestes modalitats esportives està creixent. Cal fer una bona tasca de difusió i aprofitar la repercussió social que impliquen.

Esport i la gent gran. Suport a la pràctica esportiva de bitlles i incrementar l’oferta esportiva per a la gent gran amb altres modalitats.
Creació d’una Taula esportiva, que es reuneixi periòdicament i que doni cabuda a tots/es els i les esportistes locals, que practiquen modalitats esportives fora de la població: esgrima, atletisme, rem, etc.
Potenciar l’organització de cursos de natació i altres modalitats aquàtiques.
Organització de cursos d’escacs i dinamització de la seua pràctica entre joves i més grans.

Recuperació del torneig primaverenc de futbol sala.


  Campredo JOVE. PROPOSTES


  Els i les joves han de jugar un paper imprescindible en la nostra societat. Per  una formació independentista com ERC, amb una base social força jove, l’aplicació de polítiques de joventut adequades és veritablement transcendental. Des del govern de l’EMD, cal tenir el jovent present en àmbits heterogenis: laboral, lúdic, acadèmic, organitzatiu.  LABORAL
  Creació d’una borsa de treball amb lligams directes amb les empreses dels polígons industrials.

  LÚDIC
  - Creació d’un Consell participatiu de l’EMD per elaborar un calendari social-lúdic anual.

  - Creació d’un Patronat de de la Festa Major amb sotspresidència per
  a l’Associació de joves.

  ACADÈMIC
  Obertura i dinamització del Punt jove (model biblioteca).
  Creació d’un Club de lectura infantil-juvenil.
  Organització de cursos acadèmics d’àmbits diversos:
  llengües estrangeres, informática, balls tradicionals.

  SUBSCRIU-TE A LES NOVETATS DEL BLOG ERC


  SUBSCRIU-TE AL BLOC
  INFORMA'T DE LES NOSTRES PROPOSTES A LES ELECCIONS
  MUNICIPALS DE CAMPREDÓ.

  ÉS MOLT FÀCIL!
  ESCRIU LA TEVA ADREÇA I JA ESTÀ, AIXÍ DE SENZILL.
  REBRAS UN CORREU A LA TEVA BÚSTIA, NOMÉS L'HAS DE CONFIRMAR

  Campredó Verd

  Plans d'actuació
  Campredó compta dins del seu terme amb dos polígons industrials. Són els dos recintes industrials més importants de les Terres de l'Ebre, la qual cosa exigeix una especial cura quant a la informació ciutadana respecte a plans d'actuació en cas d'accidents. Apart de xerrades informatives, cal tenir la ciutadania informada degudament dels riscos provinents de certes indústries, i també dels efectes contaminants i de les mesures protectores que es prenen.

  La qualitat de l'aire és essencial per a la salut de les persones. Cal exigir la màxima informació de protocol d’empreses considerades d’alt risc.  Aiguamolls de Soldevila i el Argilers
  D'altra banda, comptem amb dos espais naturals de notable valor biològic i geològic. Els aiguamolls de Soldevila són un espai ric en fauna i flora, que ha merescut importants estudis acadèmics. Cal continuar la protecció d'aquestsa zona biològicament important i continuar els esmentats estudis.

  Quant a la zona dels Argilers, s'ha de tirar endavant el projecte d'interpretació, ja elaborat, que ajudiarà a difondre els els valors de l'àrea i donarà relleu a una zona geològicament molt important.

  No volem carreteres per les teulades  El Ministeri de Foment va decidir desestimar les al·legacions presentades per diversos municipis ebrencs, així com per persones físiques, sobre el traçat de l'autovia de l'interior, l'A-7, en el tram comprès entre La Jana i El Perelló. Si es tira endavant aquest traçat, comportarà la partició entre els nuclis de Font de Quinto/Pom i el de Campredó (pròpiament dit). El nostre terme seria travessat per una barrera arquitectònica que deixaria els dos nuclis de població en una mena de dos clots residuals. Cal tenir present que el nostre terme ja compta amb diverses barreres físiques que condicionen el nostre creixement: dos polígons industrials al terme (Polígon Baix Ebre i Polígon Catalunya Sud), i l'autovia Tortosa-L'Aldea.  Des d'ERC ja vàrem mobilitzar-nos contra aquest traçat l'any passat i, conjuntament, amb l'Associació de Joves vàrem organitzar diferents actes reivindicatius que varen tenir un notable ressò públic. Hem estat sempre a primera línia del moviment opositor a aquest traçat que hipoteca el nostre creixement col·lectiu. És inconcebible que es pretengui tirar endavant una proposta d'aquestes característiques, tan nefasta per als nostres interessos, sense tenir en compte en cap moment l'opinió ciutadana, la d'aquells/es que es veuran greument afectats per un infraestructura elaborada des del total desconeixement del territori i d'esquenes totalment a les necessitats de la ciutadania.

  Hem de mantenir la unitat
  del poble de Campredó
  contra aquest nefast projecte
  del govern espanyol del PSOE

  Grups de suport a Campredó
  La nostra dinàmica de treball en col·lectivitat ens ha portat a la creació d’un Grup de suport a  a la nostra candidatura que s’està fent molt ampli: persones de totes les edats que aposten per un Campredó actiu i sobirà.  Nosaltres fugim de l’estil personalista que ha caracteritzat el treball polític a Campredó durant dècades. Damià Grau, el nostre candidat, comptarà amb moltes persones al seu costat, totes les quals aportaran el seu gra de sorra i el seu ideari. 

  El grup ja és força ampli i es troba en expansió. De moment s’hi han incorporat: Ramon Favà(jubilat), Marga Estorach (biòloga i atleta), David Bertomeu (president de l’Associació Campredó jove), Josep Tomàs Andreu (expresident de la Comissió de festes majors), Carme AubalatMatilde Sol (empressària agrícola), Terebel Mulet (responsable d’agència d’assegurances), Joana Mulet(estudiant universitària), Rosa Balagué (treballadora industrial), Lurdes Machí (mestra), Abel Rodríguez (paleta), Lourdes Machi, Moisés Barea (pintor de cotxes), Generosa GauxachsFrancesc Gas (pagès i llicenciat en filologia anglogermànica), Roman Aixendri (llicenciat en filosofia), Rudi Roiget(pagès) i Jaume Climent (bomber). A la vegada, dos altres  actius d’ERC-Campredó són: Joan Carles Balagué (tècnic informàtic i militant del  partit) i Rosa Xorto (conductora d’autobús i membre de la llista d’ERC al municipi). Ben aviat confiem confirmar noves incorporacions a un projecte atractiu i ferm, que aspira a dirigir Campredó durant els propers anys. I és que Campredó ha de caminar envers la seua plenitud...

  Campredó somriu
  ERC està a l’alça fruit del fructífer treball dels darrers anys. Molts campredonencs i moltes campredonenques s’identifiquen amb nosaltres, ja que portem denominació d’origen templera, cultural, educativa, lúdica… social, defensa d’infraestructures, econòmica… i defensem un model de poble sense sucursalismes, que ens permeti aixecar el vol. El fet de no ser municipi, de no ser lliures del nostre destí, ens ha fet perdre moltes oportunitats i ens ha hipotecat el present. Ens hem quedat amb infraestructures desfassades i amb un projecte urbanístic totalment aturat, que ens impedeix crèixer.  El model obsolet de pedania ha donat pas a l’entitat municipal descentralitzada: un pas endavant, tot i que no el considerem definitiu, ja que Campredó ha de tenir les màximes aspiracions de qualsevol poble.

  Un gran grup, una gran motivació


  El projecte d'esquerra a Campredó l'encapçala Damià Grau. Al seu voltant gira una candidatura per a l'EMD i un grup humà amb notable projecció, al qual anem incorporant peces setmanalment. Estem formant una secció local àmplia i consolidada, amb persones de totes les edats que s'apropen a ERC fruit de l'incansable treball dels darrers anys.

  Damià Lluís Grau i Arasa (42 anys). Casat i amb dos fills, és treballador autònom i regeix la seua pròpia empresa al polígon industrial Catalunya sud . Va cursar el batxillerat en un institut tortosí. Ha pres part en  alguns cursos acadèmics: curs de prevenció de riscos laborals , curs de creació d'empreses a la Universitat Catalana d'estiu, etc. És el president de l'Associació cultural Soldevila i el portaveu i anima mater  de la Fira al carrer de Campredó (Mestràlia, Curt-redó i C@mpredo.net). El seu treball en l'àmbit cultural l'ha portat a la difusió de la música popular i els elements patrimonials templers campredonencs. Políticament ha estat  vinculat a l'àmbit de l'independentisme extraparlamentari  des de l'adolescència. Es va incorporar al Grup de suport a ERC-Campredó el 2007 i n'és militant des de l'any següent.


  Josep Esquerré i Navarro (43 anys). És natural d'Amposta i resideix a Campredó des de 1998. Casat i amb dos fills, és responsable d'organització i sistemes en una important empresa paperera comarcal, i també empresari local. Ha realitzat nombrosos cursos sobre recursos humans i prevenció de riscos laborals. i molts  altres àmbits. Ha estat durant molts anys un dels motors de l'AMPA del col·legi Port-rodó. Està estretament vinculat a l'esport ampostí., com a exjugador d'handboll, tennis i de l'associació de futbol veterans. Ha estat el representant d'ERC al Consell Assessor de Campredó, i una de les persones que més ha aportat a la redacció de l'actual EMD. Milita a ERC des de 2008.


  Roser Bel i Príncep (45 anys). És administrativa. Ha estat membre activa de l'AMPA del col·legi Port rodó durant molts anys. Molt vinculada al món de l'esport a partir del canicros i curses de muntanya i bici. Forma part del grup de jota local. Pren part en la candidatura com a independent.


  Emigdi Subirats i Sebastià (43 anys). Casat i amb dos fills, és llicenciat en filologia anglogermànica per la URV. Com a escriptor ha publicat 4 novel·les, tres biografies, 3 llibres d'història comarcal, i nombrosos relats i reculls poètics. Membre actiu de Soldevila, la plataforma cultural campredonenca que ha tirat endavant nombroses activitats en els àmbits del patrimoni templer, la música tradicional i la literatura ebrenca. Ha estat vinculat a l'independentisme extraparlamentari des de l'adolescència. Va presentar ERC al Consell Assessor de Campredó entre 1999-2002. Milita a ERC des de 2008.


  Jordi Caballé i Valls (29 anys). És economista, Diplomat en ciències econòmiques i empresarials per la URV, i Màster en direcció financera per la UPF. Va ser el primer president de l'Associació Campredó jove. Té una aguerrida afecció pels correbous i és una enamorat de la festa major campredonenca. S'ha incorporat com a independent al grup d'ERC-Campredó aquest any 2011, i serà el candidat campredonenc a la llista d'ERC al municipi.


  Robert Tajada i Melich (25 anys). És mecànic. Ha estudiat el cicle formatiu de grau mitjà en electromecànica de vehicles. Vinculat al món de la música tradicional, forma part de grups ebrencs com Saragatona i Va de vent. Toca els sacs de gemecs i el tabal. Vinculat a ERC des de 2008.
  Gerard March i Mayo

  (39 anys). És administratiu. Ha cursat estudis d'FP2, branca administrativa i comercial, i un curs d'introducció a les ciències empresarials per la UOC. És un dels principals impulsors de l'AMPA del col·legi de Campredó. També està altament vinculat al món de l'esport campredonenc, darrerament com a membre de  l'associació Campredó esport que tira endavant les curses de muntanya i el Canicros. També té una alta participació en l'organització de la fira al carrer de Campredó. Relacionat amb Soldevila des de principis dels anys 1990.


  Olívia Curto i Machí (29 anys). Llicenciada en psicologia per la URV. Ha fet estudis de Teràpia familiar. Va ser una de les fundadores de l'Associació Campredó jove. Milita a ERC des de 2008.