Campredo JOVE. PROPOSTES


Els i les joves han de jugar un paper imprescindible en la nostra societat. Per  una formació independentista com ERC, amb una base social força jove, l’aplicació de polítiques de joventut adequades és veritablement transcendental. Des del govern de l’EMD, cal tenir el jovent present en àmbits heterogenis: laboral, lúdic, acadèmic, organitzatiu.LABORAL
Creació d’una borsa de treball amb lligams directes amb les empreses dels polígons industrials.

LÚDIC
- Creació d’un Consell participatiu de l’EMD per elaborar un calendari social-lúdic anual.

- Creació d’un Patronat de de la Festa Major amb sotspresidència per
a l’Associació de joves.

ACADÈMIC
Obertura i dinamització del Punt jove (model biblioteca).
Creació d’un Club de lectura infantil-juvenil.
Organització de cursos acadèmics d’àmbits diversos:
llengües estrangeres, informática, balls tradicionals.