Campredó Verd

Plans d'actuació
Campredó compta dins del seu terme amb dos polígons industrials. Són els dos recintes industrials més importants de les Terres de l'Ebre, la qual cosa exigeix una especial cura quant a la informació ciutadana respecte a plans d'actuació en cas d'accidents. Apart de xerrades informatives, cal tenir la ciutadania informada degudament dels riscos provinents de certes indústries, i també dels efectes contaminants i de les mesures protectores que es prenen.

La qualitat de l'aire és essencial per a la salut de les persones. Cal exigir la màxima informació de protocol d’empreses considerades d’alt risc.Aiguamolls de Soldevila i el Argilers
D'altra banda, comptem amb dos espais naturals de notable valor biològic i geològic. Els aiguamolls de Soldevila són un espai ric en fauna i flora, que ha merescut importants estudis acadèmics. Cal continuar la protecció d'aquestsa zona biològicament important i continuar els esmentats estudis.

Quant a la zona dels Argilers, s'ha de tirar endavant el projecte d'interpretació, ja elaborat, que ajudiarà a difondre els els valors de l'àrea i donarà relleu a una zona geològicament molt important.